โปรแกรมฝึกน้องหมา

ธรรมชาติของมนุษย์นั้นต้องมีการเข้าสังคม เรียนรู้กฎกติกาของสังคมเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สุนัขก็ไม่ต่างจากมนุษย์เราที่มีสังคมของเค้า และต้องการที่จะเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจ ได้รับการยอมรับ สามารถเล่นสนุกและอยู่ร่วมกันกับตัวอื่นๆได้อย่างมีความสุข

ที่ไมล์ไฮ เรามีโปรแกรมฝึกน้องหมา โดยครูมืออาชีพที่มีประสบการณ์และใจดี โดยมีให้เลือกเรียนทั้งแบบ ไป – กลับ และเรียนแบบฝากประจำ

  • โปรแกรมฝึกเชื่อฟังคำสั่งขั้นพื้นฐาน
  • โปรแกรมฝึกขั้นสูงความสามารถพิเศษ
  • โปรแกรมฝึกปรับปรุงนิสัยเฉพาะ

หมายเหตุ

  • การฝึกแบบไป –กลับ สามารถจัดตาราง วันและเวลาเรียนได้
  • น้องหมาจะได้รับการฝึกตัวต่อตัวกับครูผู้ฝึกสอน
pic12_th